banner

Чест на компанията

Оригиналната английска версия на сертифицирането на системата за управление на околната среда (2020.07.07)


Оригиналната английска версия на сертификата за сертифициране на системата за управление на здравето и безопасността (2020.07.07)


Английски оригинал на сертифицирането на системата за управление на качеството (07.07.2020)


Сертификат за стандартизация на безопасността на производството


Сертификат за кредитен рейтинг AA+ 2020 г. (14.08.2020 г.)


Сертификат за оценка на системата за управление на интеграцията "две в едно".


Liaoning Jiucheng AAA Enterprise Credit Rating Certificate (2021.6)


Национално усъвършенствано предприятие за качество и почтеност


Сертификат за високотехнологично предприятие2019-12-19


Национален лиценз за производство на промишлени продукти (оригинал)


Национална практическа база за обучение на специалисти по метрология—Сертификат


Квалифициран доставчик на Alibaba (плоча)


Демонстрационен проект за китайско-германско интелигентно производство (Индустрия 4.0), съвместно изследван от института Фраунхофер в Германия


1/13